FİZİK BULUŞLARI

2007-05-16 15:17:00

FİZİK BULUŞLARI

 

1901

RÖNTGEN, WILHELM CONRAD

Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buldu.

 

1902

LORENTZ HENDRIK ANTOON ve ZEEMAN PIETER

Manyetizmanın radyasyon üzerine etkileri konusunda çalışmalar yaptılar.

 

1903

BECQUEREL, ANTOINE HENRI

Kendiliğinden radyoaktiflik olgusunu keşfetti.

CURIE, PIERRE ve eşi CURIE i MARIE, SKLODOWSKA

Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon olgusu üzerine yeni eklemeler yaptılar.

 

1904

RAYLEIGH, Lord (J. W. STRUTT)

Önemli gazların çoğunun yoğunluklarını buldu ve bu çalışmaları sırasında argonu keşfetti.

 

1905

LENARD, PHILIPP EDUARD ANTON

Katot ışınları üzerine çalışmalar yaptı.

 

1907

MICHELSON, ALBERT ABRAHAM,

Duyarlı optik düzenekleri ve bunların yardımıyla gerçekleştirilen spektroskopik ve metrolojik araştırmalar yaptı.

 

1908

LIPPMANN, GABRIEL

Girişim olgusu aracılığıyla, renklerin fotografik yollarla yeniden üretilebilmesini sağlayan yöntemi buldu.

 

1909

MARCONI, GUGLIELMO ve BRAUN, CARL FERDINVE

Telsiz telgrafın geliştirilmesine katkıları oldu.

 

1910

VAN DER WAALS, JOHANNES DIDERIK

Gaz ve sıvı hal denklemleri konusundaki çalışmalar yaptı.

 

1911

WIEN, WILHELM

Isının yayılımı ile ilgili yasalar konusundaki keşifleri var.

 

1912

DALEN, NILS GUSTAF

Fener kuleleri ve şamandıralarda kullanılan gaz akümülatörlerinde kullanılan otomatik regülatörleri keşfetti.

 

1913

KAMERLINGH-ONNES, HEIKE

Sıvı helyumun üretimine de olanak sağlayan, maddenin düşük sıcaklıkta sergilediği özelliklerle ilgili çalışmalar yaptı.

 

1914

VON LAUE, MAX

X-ışınlarının kristaller tarafından kırınımını buldu.

 

1915

BRAGG, Sir WILLIAM HENRY

Kristal yapısının x-ışınları aracılığıyla çözümlenmesinde hizmetler verdiler.

 

1920

GUILLAUME, CHARLES EDOUARD

Nikel çelik alaşımlarının özelliklerini buldu ve fizikte duyarlı ölçümleri geliştirdi.

 

1923: Arthur Compton;

x- ışınlarının elektronlarla etkileşimlerinde minyatür bilardo topları gibi davrandıklarını gözlemledi. Böylece ışığın parçacık davranışı hakkında yeni kanıtlar ortaya koydu.

 

1924: Erwin Schrödinger;

kuantum fiziğinin, “dalga mekaniği” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini geliştirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger denklemi” diye adlandırılan, bilimin en önemli formüllerinden birinide kapsıyordu.

 

1926

PERRIN, JEAN BAPTISTE

Maddenin süreksiz yapısı konusundaki çalışmalar yaptı ve çökelme dengesini buldu.

 

1927

WILSON, CHARLES THOMSON REES

Elektrik yüklü parçacıkların güzergâhlarının buhar yoğuşması yoluyla görünür hale getirilmesi yöntemini buldu.

 

1928: Dirac;

Elektronun karşı maddenin varlığını da öngören relativistik bir kuramını ortaya koydu.

 

1929

DE BROGLIE, Prince LOUIS-VICTOR

Elektronların dalga özelliğini buldu.

 

1930

RAMAN, Sir CHVERASEKHARA VENKATA

Işığın saçılımı üzerindeki çalışmalar yaptı ve adını taşıyan etkiyi buldu.

 

1933

SCHRÖDINGER, ERWIN ve DIRAC, PAUL ADRIEN MAURICE

Atom kuramının yeni ve yapıcı biçimlerini buldu.

 

1934: Hideki Yukawa;

Çekirdek kuvvetlerinin, mezon denen ağır parçacıklarca ilettiği düşüncesini ortaya attı. Bunların elektromanyetik kuvvete aracılık eden fotonlarla benzer işlev yaptığını öne sürdü.

 

1935

CHADWICK, Sir JAMES

Nötronu buldu.

 

1936

HESS, VICTOR FRANZ

Kozmik ışınımı buldu.

ve

ANDERSON, CARL DAVID, A.B.D.

Pozitronu buldu.

 

1946

BRIDGMAN, PERCY WILLIAMS

Olağanüstü yüksek basınç düzeylerine ulaşılmasına olanak tanıyan düzeneğini buldu ve bu yolla yüksek basınç fiziği alanında keşifler yaptı.

 

1947

APPLETON, Sir EDWARD VICTOR

Üst atmosfer katmanlarıyla ilgili araştırmalar yaptı ve Appleton katmanı olarak anılan katmanı keşfetti.

 

1948

MAYNARD STUART

Wilson sis odasını geliştirdi ve bu yolla nükleer fizik ve kozmik radyasyon alanlarında keşifler yaptı.

 

1949

YUKUWA, HIDEKI

Nükleer kuvvetler alanındaki kuramsal çalışmalar yaptı ve mezonların varlığını öngördü.

 

1950

POWELL, CECIL FRANK

Nükleer süreçlerin araştırılmasında fotografik yöntemleri geliştirdi ve bu yöntemle mezonlarla ilgili olarak keşifler yaptı.

 

 1951

COCKCROFT, Sir JOHN DOUGLAS ve WALTON, ERNEST THOMAS SINTON

Yapay olarak hızlandırılmış atomik parçacıklar aracılığıyla atom çekirdeğinin transmutasyonu konusundaki öncü çalışmalar yaptılar.

 

1952

BLOCH, FELIX ve PURCELL, EDWARD MILLS

Hassas nükleer manyetik ölçümler için yeni yöntemler geliştirdiler.

 

1953

ZERNIKE, FRITS (FREDERIK)

Faz kontrast yöntemini uyguladı ve faz kontrast mikroskobunu keşfetti.

 

1955

KUSCH, POLYKARP

Elektronun manyetik momentini duyarlı biçimde saptadı.

 

1957

YANG, CHEN NING ve LEE, TSUNG-DAO

Temel parçacıklarla ilgili önemli keşiflere yol açan parite yasalarıyla ilgili araştırmalar yaptı.

 

1959

SEGRE, EMILIO GINO ve CHAMBERLAIN, OWEN

Antiprotonu keşfettiler.

 

1961

HOFSTADTER, ROBERT

Atom çekirdeğinde elektron saçılımıyla ilgili öncü çalışmalar yaptı ve nükleonların yapısını keşfetti.

ve

MÖSBAUER, RUDOLF LUDWIG

Gamma radyasyonunun rezonans emilimiyle ilgili araştırmalar yaptı ve sonradan adının verildiği etkiyi buldu.

 

1962

LVEAU, LEV DAVIDOVICH

Yoğun madde, özellikle de sıvı helyumla ilgili öncü çalışmalar yaptı.

 

1963

WIGNER, EUGENE P.

Atom çekirdeği ve temel parçacıklar kuramına katkılarda bulundu ve temel simetri ilkelerini keşfedip, uyguladı.

GOEPPERT-MAYER, MARIA, JENSEN, J. HANS D.

Nükleer kabuk yapısını keşfetti.

 

1964: John S. Bell;

“Bell eşitsizlikleri” denen deneysel bir testle kuantum mekaniğinin bir sistem için en eksiksiz tamamı verip vermediğinin sınana bileceğini söyledi.

 

1965: Murray Gelln – Mann;

Madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi. Kuarkların varlığı 1969 yılında deneysel olarak kanıtladı.

 

1966

KASTLER, ALFRED

Atomlarda Hertz rezonanslarının çalışılmasına olanak sağlayan optik yöntemleri keşfetti.

 

1967

BETHE, HANS ALBRECHT

Nükleer tepkimeler kuramına katkılarda bulundu, yıldızlarda enerji üretimiyle ilgili buluşları var.

 

1968

ALVAREZ, LUIS W.

Temel parçacık fiziğine katkılarda bulundu ve hidrojen kabarcık odası ve veri çözümleme tekniklerini geliştirerek çok sayıda rezonans halini keşfetti.

 

1970

ALFVENI HANNES

Manyeto-hidrodinamik alanındaki, plazma fiziğinin farklı alanlarında verimli uygulama olanakları bulan temel nitelikte araştırmalarda bulundu.

 

1971

GABOR, DENNIS

Holografik yöntemi bulup geliştirdi.

 

JOSEPHSON, BRIAN

Yaygın olarak Josephson etkileri olarak da anılan, bir tünel engelinden geçen üstün akımın niteliklerine ilişkin kuramsal öngörülerde bulundu.

 

1975

BOHR AAGE, MOTTELSON BEN ve RAINWATE JAMES

Atom çekirdeğinde kolektif hareket ve parçacık hareketi arasındaki bağıntıyı buldular ve bu bağlamda atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili kuramları geliştirdiler.

 

1976

RICHTER BURTON ve TING, SAMUEL C.C.

Yeni bir tür temel ağır parçacığın keşfinde öncü çalışmaları oldu.

 

1977

ANDERSON PHILIP W.,, MOTT Sir NEVILL F. ve VAN VLECK JOHN H.,

Manyetik ve düzensiz sistemlerin elektronik yapısına ilişkin temel nitelikte kuramsal araştırmalarda bulundular.

 

1978

PENZIAS, ARNO A. ve WILSON, ROBERT W.

Kozmik mikrodalga zemin ışımasını keşfetti.

 

1979

GLASHOW SHELDON L., SALAM ABDUS ve WEINBERG STEVEN

Temel parçacıklar arasındaki zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin birleşik kuramına katkılarda bulundular ve bu çalışmaları kapsamında zayıf yüksüz akımı öngördüler.

 

1981

BLOEMBERGEN, NICOLAAS ve SCHAWLOW, ARTHUR L.

Lazer spektroskopisinin geliştirilmesine katkı sağladı.

1982

WILSON, KENNETH G.

Faz geçişiyle ilintili kritik olgu kuramını buldu.

 

1983

CHANDRASEKHAR, SUBRAMANYAN

Yıldızların yapıları ve evrimlerine ilişkin önemli fiziksel süreçler hakkındaki kuramsal çalışmalar yaptı.

ve

FOWLER, WILLIAM A.

Evrende kimyasal elementlerin oluşumunda nükleer tepkimelerin etkisi üzerine deneysel çalışmalar yaptı.

 

1986

RUSKA, ERNST

Elektron optiği alanında temel nitelikte çalışmalarda bulundu ve ilk elektron mikroskobunu tasarladı.

BINNIG, GERD ve ROHRER, HEINRICH

Taramalı tünelleme mikroskobunu tasarladı.

 

1989

RAMSEY, NORMAN F.

Ayrışık salınımsal alanlar yöntemini buldu ve bunu hidrojen mazeriyle diğer atomik saatlerde kullandı.

DEHMELT, HANS G. ve PAUL, WOLFGANG

İyon hapsetme tekniğini geliştirdi.

 

1993

HULSE, RUSSELL A. ve TAYLOR Jr., JOSEPH H.

Kütle çekim çalışmaları için olanaklar yaratan bir buluş olan yeni bir tip pulsarı keşfetti.

 

1995

PERL, MARTIN L.

Tau leptonunun keşfetti.

REINES, FREDERICK

Nötrinonyu keşfetti.

 

1999

HOOFFT, GERARDUS ve MARTİNUS J. G. VELTMAN

Elektromanyetik zayıf etkileşimin yapısını buldular

 

2000

ALFEROW, ZHONES I.

KROEMAN, HORWERT

KİBY, JACK S.

Modern İletişim Teknolojilerine katkı sağladılar.

 

10445
0
0
Yorum Yaz