Hava Tahminleri Nasıl Yapılır ?

2007-06-28 22:15:00

Hava Tahminleri Nasıl Yapılır ?

               Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

               Hava Tahmini altı aşamada hazırlanır.

               Bunlar:

               1- Gözlemler

               2- Haberleşme

               3- Meteorolojik Haritalar

               4- Uydu Görüntüleri ve sayısal hava tahmin ürünleri

               5- Radarlar

               6- Raporlama 

               1- Gözlemler:

Yer Seviyesi Gözlemleri:

 Meteorolojide sinoptik ve klimatolojik olmak üzere iki çeçit yer gözlemi yapılmaktadır. Hava tahmininde kullanılan gözlemler sinoptik gözlemlerdir. Sinoptik gözlemler bütün dünyada meteoroloji istasyonlarında GMT saatine göre aynı anda yapılır. Bu saate göre, İngiltere’deki Grinwich’ ten geçen boylam derecesi başlangıç kabul edilir ve bu başlangıç boylamında 12:00 GMT’ de yapılan bir sinoptik gözlem, yerel başlangıç boylamında saatle Türkiye’ de öğleden sonra 15:00 ‘da, Hindistan’ da akşam 18:00’ da, Avustralya’ da gece 22:00’ da ve Orta Amerika’ da sabah 05:00’ de yapılır. Bu gözlemlerin hepside 12:00 GMT gözlemi olarak isimlendirilir.

               2- Haberleşme: 

               Yapılan gözlemlerin merkeze ulaştırılması,

               MSS Sistemi (Message Switching System),

               Türkiye’ nin bağlantıları,

               GTS (Küresel Telekominikasyon Sistemi) üzerinden verilerin dağıtılması şeklinde yapılmaktadır.

               3- Meteorolojik Haritalar:

               Toplanan yer seviyesi gözlem verileri yer haritalarına işlenir. Yer haritaları, yer seviyesinde belirli saatlerde yapılan gözlemlerin harita üzerine işlenmesi ve izobarların (eş basınç eğrileri) çizilmesiyle elde edilir. Yer haritaları basınç, sıcaklık, havanın kapalılık miktarı ve bulut türleri, görüş uzaklığı, rüzgar yön ve hızı ile yağış ve diğer meteorolojik olayların bilgilerini içermektedir. 

    4) Uydu Görüntüleri             

               Uydular hava olaylarını küresel olarak inceleme olanağı sağlar ve dünya çevresindeki yörüngelerinde hareket ederken, sensörleri (radyometre) tarafından kaydedilen verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına gönderirler. Uyduların en önemli özelliklerinden birisi de, yer gözlem istasyonlarının kurulamadığı ve böylece verilerin toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vb. gibi çok geniş alanlardan meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir.

         5) Radarlar:

               “Radio Detection and Ranging” kelimelerinden derlenmiş, uzak mesafelerdeki objeleri ve nesneleri belirlemede kullanılan elektronik alettir. Meteorolojide, yağış radar ile yağış ve bulutlar, gerei dönen elektromanyetik sinyallerin kuvvetlerinin ölçülmesiyle sağlıklı bir şekilde belirlenebilir. Sistem, bir vericiden, dar bir radyo dalgası göndermek ve bir verici gibi aynı anten sistemini kullanan bir alıcı yardımıyla nesneden yansıtılan sinyali almaktan oluşur. Nesnenin radara plan uzaklığı sinyalin cisme varışı ve geri dönüşü arasında geçen zamandan hesaplanarak bulunur. Aynı şekilde hedefteki nesneler katot ışın tüpünde gözle görülür hale getirilebilir

     6) Raporlama:

             Bugünün bilimsel hava tahmini, yer ve yüksek seviye haritaları kullanılarak ileriye dönük tahminler yapmayı amaç edinen sinoptik meteoroloji kavramının temel esasları üzerinde gelişti. Yer ve yüksek seviye haritaları, atmosferin fiziksel elemanlarının uzaydaki dağılımını gösterir. Bu dağılımın olduğu yer, atmosferik alan diye isimlendirilir. Atmosferik alan yerçekimi ve dünyanın dönüşünden etkilendiği gibi hassa termal hareketleri de yansıtır. Teorik olarak gelecekteki hava koşulları, termodinamik ve hidrodinamik denklemler yardımıyla doğrudan tahmin edilebilir. Diğer bir değişle atmosferin halihazır koşulları verildiğinde, gelecekteki bir durumu belirlemek için tahmin yapmanın en bilimsel yolu, atmosferik hareketleri açıklayan termodinamik ve hidrodinamik denklem sistemlerinin uygulanmasıdır. Fakat bu denklemlerin yapısı ve açıkladığı işlemlerin karmaşıklığı net bir analitik çözüm elde edilmesini zorlaştırır. Bu nedenle hava tahmini yapılırken bazı ayrıntılı teknikler uygulanır. Bu teknikler, atmosferik hareketin teorik ve deneysel özelliklerinin bir modellemesidir.

               Yapılan analizler son kez bütün deneyimli uzman personelin katıldığı meteorolojik brifingde tekrar değerlendirilir. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa yapılan bu brifinglerde yağış alanları, yağışın etki süreleri ve şiddeti ile hava sıcaklıklarındaki beklenen değişimler değerlendirilerek raporlar oluşturulmaktadır.

 

4689
0
0
Yorum Yaz