HAVA YOLU ULAŞIMI

2007-06-28 22:15:01
HAVA YOLU ULAŞIMI

G

ünümüzde havayolu taşımacılığı; hızla gelişen teknolojik gelişmelerinde neticesinde en güvenli,en etkin ve en konforlu ulaşım araçlarından biri haline gelmiştir. Bunun sonucunda uzak yerlere yolculuklar daha kısa sürede gerçekleşmekte ve bu insanlığa hem kültürel alanda, kültürlerin bir birleri ile daha kolay etkileşimi açısından ve hemde ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlamaktadır.Giderek küreselleşen bir dünyada şu veya bu ülkenin vatandaşı olmanın ötesinde bir dünya vatandaşı olma açısından üzerinde yaşanılan dünyanın herhangi bir noktasına fazla zahmet çekmeden ulaşabilmek günümüz modern dünyasının olmazsa olmazlarından belkide en önemlisidir.Bu açıdan havayolu ile ulaşım hem hızlılık , hem konfor ve hem de etkinlik açısından insanlığa daha cazip hale gelmiştir.

Havayolu taşımacılığı; geçen yüzyılın başlarından itibaren günümüze devrim niteliğinde çok büyük genişlemelere sahne olmuştur. Öyle ki ; daha geçen yüzyılın başlarında Avrupa kıtasından , Amerika kıtasına ya da uzak doğuya yoluluklar gerek deniz yolu ve gerekse kara yolu ile gerçekleşmekte idi ve buda günler alan çok zahmetli bir işti. Çok zorunlu hallerin dışında bu yolculuklara çıkan insan sayısı azdı. Ama günümüzde hava yolu taşımacılığı sayesinde farklı mekanlara gitmek ve farklı kültürleri tanımak oldukça kolaylaşmış ve turizm olgusu bu bağlamda büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

 Havayolu taşımacılığının bu denli kolaylaşması turizm hareketlerinin artmasına neden olmuştur. Öyle ki; bu gün dünyada yaklaşık 500 milyon insan şu veya bu nedenle havayolu taşımacılığı sayesinde yer değiştirmektedir. Bunun neticesinde de havayolu taşımacılığı muazzam geniş ve büyük bir sektör halini almıştır. Bu bağlamda rekabet artmış ve bir çok havayolu şirketi farklı destinasyonlara uçuşlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

 Havayolu ulaşımı, günümüzde turizm olgusu içinde önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde turistlerin 1000 km den uzak yerlere gitmek için hava yolu araçlarını tercih etmesi de bu ulaşım türünün öneminin ne denli büyük olduğu gerçeğini ispat etmektedir.

 ICAO-ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ 

B

u örgüt 1944 yılında kurulmuştur. Türkiye 1945 yılında bu kuruluşa katılmıştır. Birleşmiş Milletlere üye olabilen her ülke ICAO’ya üye olabilmektedir. Bugün 130’a yakın ülke örgütün üyesidir. Merkezi Montreal’dir.

ICAO’nun kuruluş amacı dünya sivil havacılığını tüm devletlerce kabul edilen teknik, ekonomik ve hukuki standartlar içinde işletilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle ; örneğin, hava trafiğinin düzenlenmesi, havaalanlarının donatımı, havacılıkta kullanılan işaret ve sembollerin saptanması vb gibi teknik, havayolu şirketleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, havaalanı ücretlerinin saptanmasında çıkan güçlüklerin giderilmesi vb gibi ekonomik, trafik haklarının saptanması, uluslararası hava anlaşmaları için üye ülkelere önerilerde bulunulması gibi hukuki görevleri yerine getirmeye çalışır.

 

2394
0
0
Yorum Yaz