TRAFİK KAZALARININ BAŞLICA NEDENLERİ

2007-10-25 15:47:00


2. TRAFİK KAZALARININ BAŞLICA NEDENLERİ

Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen maddeler halinde gruplandırılabilir :
1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim,denetim ve uygulaması

2.1. İnsan

İnsan trafikte sürücü, yaya, yolcu olarak veya yönetici, denetleyici olarak karşımıza çıkabilir. İnsan kaynaklı hataları ve bunların sonuçları aşağıdaki verildiği şekilde özetlenebilir.

Tablo 4. Kazalara sebep olan insan kaynaklı kusurlar ve kaza sonuçları
(Trafik İstatistik Yıllığı-1998)
A B C D E F
Sürücü asli 353824 1975 30900 320949 2908 62649
Sürücü Tali 152137 2659 41867 107611 3442 79104
Yolcu 1116 134 982 - 251 4077
Yaya 14517 909 13604 4 969 16216

A : Toplam kusur sayısı
B : Ölümle sonuçlanan kusur sayısı
C : Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı
D : Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı
E : Ölü sayısı
F : Yaralı sayısı

Şekil 1. İnsan kaynaklı kaza kusur oranları

2.2. Taşıt

Taşıtlardan kaynaklanan kusurlar diğer kaza kusurlarıyla karşılaştırıldığında sayı olarak azdır. Fakat ülkemizde ikinci el olarak adlandırılan araçlara olan eğilim daha fazla olduğundan araç kusurlarından kaynaklanan kazalar giderek artacaktır. Araçların donanımın yeniliği kazaların önlenmesi açısından oldukça fazla önemli bulunmaktadır. Avrupa'da yeni araçların kullanımı teşvik edilmektedir.
Tablo 5. Taşıt kusurları sonucu meydana gelen kazalar ve sonuçları
(Trafik İstatistik Yıllığı-1998) *
KUSURLAR A % B % C % D %
Fren 535 19.09 13 26.53 140 15.44 382 20.68
Rot 200 7.14 1 2.04 69 7.61 130 7.04
Makas 64 2.28 - - 8 0.88 56 3.03
Tekerlek 327 11.67 1 2.04 71 7.83 255 13.81
 
2.3. Yol Kusurları

1999 yılı itibariyle Türkiye yol ağı göz önüne alındığında km2 başına %50 (Orman yolları hariç) den daha az bir yol düşmektedir.

Tablo 6. Türkiye yol ağı
Uzunluk (km)
Otoyollar 1726
Devlet yolları 31.345
İl yolları 29.540
Köy yolları 319.448
Orman yolları 127.959
TOPLAM 510.018
Bu yollarda trafik güvenliği açısından kötü sonuçlar doğurabilecek birçok eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin başında yolların standartların gerektirdiği şekilde yapılmaması gelmektedir. Özellikle kurba yarıçaplarının küçük tutulması, kurbalarda deverlerin yanlış verilmesi, yatay ve düşey kurbaların beraber yapılması, yol eğimlerinin yanlış verilmesi veya verilen eğimlerin bozulması, rampalarda yeterli tırmanma şeritlerinin yapılmaması, yol kenarındaki banketlerin dar olması veya hiç olmaması, görüş mesafelerinin iyi ayarlanamaması kazaların oluşum nedenlerine örnek olarak verilebilir.

 

Ülkemizin bazı bölgelerinde iklim şartlarının ağır olması, bu şartlara göre taşıt donanımının yetersiz olmasıyla trafik güvenliği azalmaktadır. Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası trafikte kazaların kötü hava koşullarında daha fazla olması beklenirken, açık havalarda daha fazla kaza meydana gelmektedir. Bunun sebebi kötü hava koşullarında trafiğe çıkan araç sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır.


2.5. Trafik yönetimi, denetimi ve uygulaması

Ulaşım sistemlerinin, ulaşım ağının ve trafiğin yönetim ve kontrolünün farklı kuruluşların elinde olması, bunlar arasında yeterli koordinasyonun olmaması trafik güvenliği için alınacak tedbirler konusunda sıkıntı oluşturmaktadır.

1976
0
0
Yorum Yaz